Missie

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen.

JCI Nederland, voorheen Junior Kamer, is een netwerk voor ondernemende mensen tot 40 jaar. JCI is een netwerkorganisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen.

Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. Je kan trainingen volgen of een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. De mogelijkheden zijn groot.

De overkoepelende factor is 'fun', want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven! JCI is een internationale organisatie met meer dan 200.000 leden in 110 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er 100 kamers met in totaal 2.500 leden. De organisatie is niet politiek gebonden.
 
De missie van JCI is ‘Create better leaders to create better societies', door ons vrij vertaald in persoonlijke ontwikkeling met als gevolg een positieve verandering in de maatschappij. Zie ook www.jci.nl

J
CI Eindhoven bestaat uit vier Teams:
Team Business
Team (Inter)nationaal
Team Maatschappelijk & Sociaal
Team Leden